Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρειάζομαι νέες δεξιότητες

Εργασία

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις!

Προσφέρει στον μαθητή μια εισαγωγή σε όλες τις βασικές πτυχές της επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες που συνδέονται με την κοινωνική επιχείρηση.