Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Πνευματική Ενδυνάμωση

Διαδικτυακή συνάντηση για οικογένειες που αναζητούν υποστηριζόμενες κατοικίες για άτομα με αναπηρία υψηλής λειτουργικότητας!

Διαδικτυακή συνάντηση για οικογένειες που αναζητούν υποστηριζόμενες κατοικίες για άτομα με αναπηρία υψηλής λειτουργικότητας!