Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

Γνωρίζετε ότι για να εντοπίσει τη θέση σας μία συσκευή GPS απαιτείται να συνεργαστούν τέσσερις δορυφόροι;