Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Ενήλικες

Αποθετήριο του Μουσείου Ακρόπολης!

Το αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη ενσωματώνει υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της  Υπηρεσίς Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και υποστηρίζει με δυναμικό τρόπο την αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος!