Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Ενήλικες

Η βιβλιοθήκη και οι συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης!

Στην Εθνική Πινακοθήκη λειτουργεί ειδική βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών η οποία δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε παράλληλα με το Μουσείο, με κύριο σκοπό την υποστήριξη του ερευνητικού, μουσειολογικού και εκθεσιακού προγράμματος του ιδρύματος και την εξυπηρέτηση του επιστημονικού προσωπικού.