Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Γεμίζω με εικόνες και εμπειρίες

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Εικονική περιήγηση στο έργο της Μικρής Περιμετρικής Πάτρας

Ένας τρισδιάστατος εκθεσιακός χώρος με «δωμάτια», μέσω των οποίων αποτυπώνονται όλες οι φάσεις του έργου με χρονολογική σειρά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας