Απόφαση Περιφερειάρχη για μέτρα προστασίας στις υπηρεσίες της ΠΔΕ

Περιορισμένη προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (και μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία), εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων της ΠΔΕ, αναστολή όλων των εξεταστικών διαδικασιών (π.χ. άδειες οδήγησης) και ελέγχων ΚΤΕΟ με παράλληλη παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου, καθώς επίσης οδηγίες για την προστασία των ευπαθών ομάδων, περιγράφονται μεταξύ άλλων στην απόφαση που υπέγραψε σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στα πλαίσια περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προστασίας της δημόσιας υγείας, βάσει των νόμων και διατάξεων που έχουν τεθεί σε ισχύ από το Ελληνικό Κράτος και τα αρμόδια Υπουργεία.

Σημειώνεται ότι με την ίδια απόφαση, συστήνεται Επιτελική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης στην ΠΔΕ, ενώ παράλληλα δίνονται και τα τηλέφωνα των Γενικών Διευθύνσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Α. Οδηγίες για την αποτροπή μετάδοσης του COVID -19 στους χώρους εργασίας

1. Περιορισμός της εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες από μία είσοδο.

2. Οι πολίτες θα προσέρχονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις (για λόγους υγείας). Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα τηρείται βιβλίο επισκεπτών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των πολιτών και το οποίο θα καταστραφεί μετά τη λήξη της κρίσιμης περιόδου (για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος) .

Εναλλακτικά η διεκπεραίωση των υποθέσεων θα γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pde.gov.gr/ds/

3. Τοποθέτηση προστατευτικών χωρισμάτων από «πλέξι γκλας», όπου δεν υπάρχουν, σε θυρίδες εξυπηρέτησης κοινού.

4. Με ευθύνη των προϊσταμένων θα πρέπει σε κάθε χώρο γραφείου να βρίσκεται εκ περιτροπής μόνο ένας εργαζόμενος. Σε ενιαίους χώρους θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ των θέσεων εργασίας.

5. Τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων σημάτων για τις αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από εργαζόμενους και πολίτες στις υπηρεσίες.

6. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι τοποθετημένοι δίπλα στους νιπτήρες.

7. Όλες οι προθεσμίες για υποθέσεις των πολιτών, που έχουν ορισθεί αποκλειστικά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρατείνονται μέχρι νεώτερης ενημέρωσης.

8. Αναστολή της διενέργειας όλων των εξεταστικών διαδικασιών (θεωρητικών και πρακτικών), όπως οι εξετάσεις υποψήφιων οδηγών, χορήγηση άδειας επαγγέλματος σε τεχνικά επαγγέλματα, χειριστές μηχανημάτων, έως 30-04-2020.

Για όσα οχήματα λήγει η ισχύς των Δ.Τ.Ε. (ΚΤΕΟ) παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι και 30-04-2020. Ομοίως παρατείνονται μέχρι 30-04-2020 οι άδειες οδήγησης οχημάτων

9. Προστασία των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες από τις υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού.

10. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών συστήνεται να επιδείξουν ευελιξία και να διευκολύνουν τους εργαζόμενους προκειμένου να παραμείνουν στο σπίτι, αν εμφανίσουν συμπτώματα COVID-19, με συνέπεια στις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζονται ευέλικτες πολιτικές που να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να παραμένουν στο σπίτι για να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειας που έχει αρρωστήσει.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

11. Με ευθύνη των προϊσταμένων θα πραγματοποιούνται μόνο οι απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του προσωπικού (χωρίς τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς)

11. Οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας θα πρέπει να διασφαλίσουν τη λειτουργία των παρακάτω τμημάτων τους με τις σχετικές αρμοδιότητες, ώστε να διατηρηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων της αγοράς.

α. Τμήματα Κτηνιατρικής (εφοδιασμός της αγοράς με τρόφιμα ζωικής προέλευσης, καθώς και διασφάλιση των εξαγωγώντροφίμων ζωικής προέλευσης νωπών και κατεψυγμένων)

β. Τμήματα Ποιοτικού Φυτοϋγειονομικού ελέγχου και Φυτοπροστασίας (εφοδιασμός της αγοράς με τρόφιμα φυτικής προέλευσης, καθώς και διασφάλιση των εξαγωγών τροφίμων φυτικής προέλευσης νωπών και μεταποιημένων)

12. Αναστολή των συνεδριάσεων όλων των συλλογικών οργάνων (Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Περιβάλλοντος κ.α.).

Συνεδριάσεις για πολύ αναγκαία και επείγοντα ζητήματα θα πραγματοποιούνται δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη.

13.Αναστολή της συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκθέσεις, συνέδρια, καθώς και όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

14. Αναστολή της παραχώρησης των χώρων της Περιφέρειας για εκδηλώσεις οποιασδήποτε μορφής.

Β. Οδηγίες ατομικής προστασίας στους χώρους εργασίας:

1. Τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) σε ευκρινή θέση στην είσοδο κάθε γραφείου.

2. Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

3. Συχνός καθαρισμός όλων των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (πόμολα, χερούλια, βρύσες, κιγκλιδώματα).

4. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη, και το στόμα.

5. Αποφυγή κοινής χρήσης της γραφικής ύλης και των προσωπικών αντικειμένων.

6. Όλες οι εσωτερικές πόρτες των γραφείων θα είναι υποχρεωτικά ανοιχτές.

Γ. Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο κατά την διάρκεια της εργασίας του

1. Αν κάποιος εργαζόμενος εμφανίσει αιφνιδίως συμπτώματα της παραπάνω ίωσης, δεν έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, ενημερώνεται ο προϊστάμενος και ειδοποιείται ο ΕΟΔΥ - τηλ. 1135 - ώστε να του παρασχεθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

2. Ο χώρος που εργάζονταν ο υπάλληλος απολυμαίνεται άμεσα και αναστέλλεται η λειτουργία της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα που θα προσδιορισθεί.

Δ. Μέτρα για γονείς με τέκνα που φοιτούν σε δομή εκπαίδευσης έως Γ΄ Γυμνασίου λόγω αναστολής της λειτουργίας των

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Στο άρθρο 5 αυτής ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού και λοιπών διευκολύνσεων για τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά.

Όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Οι υπάλληλοι θα καταθέτουν στη Δ/νση που υπηρετούν σχετική αίτηση ότι προτίθενται να κάνουν χρήση του δικαιώματος της άδειας κατά τη διάρκεια της αναστολής, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στην Εγκύκλιο. Η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο μία φορά και η χρήση της άδειας που τελικά θα κάνει ο υπάλληλος θα ελέγχεται από την Υπηρεσία του. Ακολούθως η κάθε Δ/νση αφού συγκεντρώσει τις Αιτήσεις θα τις διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Διοίκησης) για τον έλεγχό τους. Από τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το τέκνο είναι μαθητής σχολικής μονάδας (έως Γ΄ Γυμνασίου) ή ότι πηγαίνει σε βρεφονηπιακό και παιδικό σταθμό ή σε ειδικές δομές. Λόγω του κατεπείγοντος, τα στοιχεία αυτά προσωρινώς αποδεικνύονται με Υ.Δ. και σε εύλογο διάστημα κατατίθενται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Οι εν λόγω άδειες - σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - καταγράφονται, δηλαδή δεν εκδίδεται απόφαση, αλλά θα καταχωρούνται στο παρουσιολόγιο της κάθε Υπηρεσίας με ευθύνη του προϊ/νου της κάθε Δ/νσης.

Όπως ρητά αναφέρεται στη νομοθετική διάταξη και την Εγκύκλιο «Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, οι τρεις (3) καταγράφονται από την αρμόδια Υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου διαστήματος (δηλαδή από μία έως τρεις ημέρες) αυτές καταγράφονται ως κανονική άδεια. Δηλαδή το τετραήμερο πρέπει να είναι συνεχόμενο (εννοείται εργάσιμες ημέρες), προκειμένου οι τρεις ημέρες να λογισθούν ειδική άδεια.

Επισημαίνουμε ότι επειδή η Υπηρεσία μας θα πρέπει να ενημερώνει κάθε 15 ημέρες το Υπουργείο Εσωτερικών για τους υπαλλήλους που κάνουν χρήση των αδειών (ή και των λοιπών προβλεπόμενων διευκολύνσεων), οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μας αποστείλουν έγγραφο με τα στοιχεία των υπαλλήλων που έκαναν χρήση των ειδικών αδειών από 11/3/2020 έως 31/3/2020 σε πρώτη φάση και ούτω καθεξής κάθε δεκαπενθήμερο και έως τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των σταθμών και των σχολικών μονάδων.

Επισημαίνεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού πρέπει να προγραμματίζεται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Δ. Μέτρα για το προσωπικό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες

Το προσωπικό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες όπως άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και εργαζόμενοι με υποκείμενα νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες, πνευμονοπάθειες κ.ά.) πέρα απ΄ τα παραπάνω περιγραφόμενα μέτρα, περιορίζεται σε χώρο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό.

Επιπλέον οι ευπαθείς ομάδες κατά την έννοια των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία νομίμως εκ του λόγου αυτού, υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του κορωνοϊού.

Ε. Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης

Στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) συγκροτείται επιτελική ομάδα για την ενημέρωση και υποστήριξη του Περιφερειάρχη για θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση του COVID-19 αποτελούμενη από τους:

  1. Φαρμάκη Νεκτάριο - Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε.
  2. Σύρμο Γεώργιο - Εκτελεστικό Γραμματέα της Π.Δ.Ε.
  3. Κόλλαρη Κων/νο - Προϊστάμενο Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Δ.Ε.
  4. Πλώτα Γεωργία - Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
  5. Γυφτάκη Νικόλαο - Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
  6. Λάμπο Θεόδωρο - Δ/ντή Δημόσιας Υγείας

Στην παραπάνω Ομάδα δύνανται να συμμετέχουν και οι Χωρικοί ή Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες ή και Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Δ/νσης ή Τμήματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό την επίλυση θεμάτων και προβλημάτωνπου προκύπτουν και αφορούν την λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., καθώς και τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΣΤ. Επικοινωνία Πολιτών

Για την διευκόλυνσή τους οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα ανάλογα με την υπηρεσία που θέλουν να εξυπηρετηθούν:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

2613613421 (ΑΧΑΪΑ), 26313633102(ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621360358 (ΗΛΕΙΑ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

2613613450, 452 (ΑΧΑΪΑ), 2631361140 (ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621,61510 (ΗΛΕΙΑ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ:

2613613701 (ΑΧΑΪΑ), 2631361112(ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621360149 (ΗΛΕΙΑ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:

2613620473(ΑΧΑΪΑ), 2631363112(ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621363121 (ΗΛΕΙΑ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ:

2613620720,749,751,714(ΑΧΑΪΑ), 2631361604,681 (ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621360467,453 (ΗΛΕΙΑ)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

2613613268

Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

2613613610

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

2613613600 (ΑΧΑΪΑ), 2631361649 (ΑΙΤ/ΝΙΑ), 2621360226 (ΗΛΕΙΑ)