Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρήσιμες οδηγίες

Μαζί, θα τα καταφέρουμε! Δεν φοβόμαστε, μένουμε ασφαλείς και προστατευόμαστε!

Πάμε στο σχολείο με ασφάλεια! #ΜαθαίνουμεΑσφαλείς

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς με ασφάλεια.
#ΜαθαίνουμεΑσφαλείς, επιστρέφουμε στις εκπαιδευτικές δομές με μέτρα πρόληψης και προφύλαξης.
Με τη συμβολή όλων - εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης, μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και γονέων - θα τα καταφέρουμε και πάλι!