Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Πνευματική Ενδυνάμωση

Γεροντολογική και γηριατρική e-βιβλιοθήκη

Η πρώτη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για τους ηλικιωμένους και τους οικείους τους, τους φροντιστές και ερευνητές δωρεάν από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ).